Pris på ved kan skilja mycket

En viktig sak att kolla upp innan man ska köpa ved är vilken fastmassa partiet har. Detta kan skilja väldigt mycket beroende på vilket trädslag partiet innehåller och kvalitén på trät. Fastmassa är ett mått på hur mycket ren ved det finns i en vedtrave, alltså ett bra mått på vad det är som man egentligen köper. En vedtrave av grov, rak massaved av gran kan ha en fastmassa på 70% medans den knappt kan uppgå till 40% om veden är klen och krokig(främst lövträd som ger dålig kvalité ifrån sig). I en trave med blandved uppnår sällan fastmassan 50%.

Pris på ved – torkad

Pris på ved skiljer sig beroende på packning, torrhet mm.

Pris på ved skiljer sig beroende på packning, torrhet mm.

En sak som bör tänkas på innan köpet av ved är hur pass torr den är. Är veden som skall köpas inte helt torr så kommer den att krympa ca. 5-10% när den är helt torr. Ett köp av 50m³ fuktig ved kan alltså krympa till 45m³.

Pris på ved – vad spelar in?

Som tidigare nämnts så skiljer kvalitén på ved en hel del beroende på många orsaker. Det är alltså många variabler som spelar in för att bestämma pris på ved. Den allra bästa ved man kan få tag på ska vara från ett lövträd, Bok eller Ek är att föredra. Veden ska vara travad hårt packad, torr och vara rak. Pris på ved är svårt att bestämma om man inte har sett olika kvalitéer på ved. Hoppas att detta hälper dig att få rätt pris på ved.

Sortiment Fastmassa% EnergiinnehållkWh Pris inkl momskr/m3 Energikostnadöre/kWh
Massaved, 1m3f barr 100 2100 280-320 13-15
björk 100 2500 ca 320 ca 13
Brännved, 1 m3t barr 50-55 1050 ca 125 12
björk 45-55 1250 ca 150 12,5
Kluven ved, 1 m3 stjälpt barr 40-50 945 340-360 36-38
björk 40-50 1125 400-430 36-38
Travad ved, 1 m3t barr 60-70 1365
björk 60-70 1625